Articles

Cylchlythyr Mis Mai  

Annwyl breswylydd,
 
Dyma fy niweddariad misol ar fy ngweithgareddau yn y Cynulliad ac yn Sir Drefaldwyn.

May Newsletter

Dear resident, 

Please find below my monthly update on my activities in both the National Assembly and Montgomeryshire. 

Grass Cutting

From: George, Russell (Aelod Cynulliad | Assembly Member)
Sent: 14 March 2017
 

Dear Cllr John

I refer to the very high level of complaints I received last year regarding uncut grass throughout Montgomeryshire. 

February Newsletter

February Newsletter

 

Dear resident,

 

Please find below my monthly newsletter.

 

Cylchlythyr mis Chwefror

Cylchlythyr mis Chwefror

 

Annwyl drigolion,

 

Wele fy nghylchlythyr misol isod.

 

Russell George – Neges Calan 2017

Russell George – Neges Calan 2017

 

Hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd gan obeithio i chi gael Nadolig hwyliog a bendithiol! 

 

Russell George - New Year Message 2017

Russell George - New Year Message 2017

 

I would like to wish you all Happy New Year and hope you had an enjoyable and blessed Christmas!

 

December Newsletter

December Newsletter

 

Russell George AM's monthly update on his work in Montgomeryshire and the Assembly

 

Dear resident,