Articles

Cylchlythyr Mis Awst

Annwyl breswylydd,

Gweler isod fy niweddariad misol.

 

Mae’r Cynulliad ar ei doriad ar hyn o bryd, felly rwyf wedi bod yn mwynhau ymweld â’r holl wahanol sioeau yn Sir Drefaldwyn ac yn treulio amser yn ymweld â gwahanol sefydliadau.

 

August Newsletter

Dear resident,
 
Please find below my monthly update. 
 
It is recess in the National Assembly at the moment and I’m looking forward to visiting all the different shows around Montgomeryshire and spending time visiting different organisations.
 

Cylchlythyr Mis Mai  

Annwyl breswylydd,
 
Dyma fy niweddariad misol ar fy ngweithgareddau yn y Cynulliad ac yn Sir Drefaldwyn.

May Newsletter

Dear resident, 

Please find below my monthly update on my activities in both the National Assembly and Montgomeryshire. 

Grass Cutting

From: George, Russell (Aelod Cynulliad | Assembly Member)
Sent: 14 March 2017
 

Dear Cllr John

I refer to the very high level of complaints I received last year regarding uncut grass throughout Montgomeryshire. 

February Newsletter

February Newsletter

 

Dear resident,

 

Please find below my monthly newsletter.