Local News

Cylchlythyr Gorffennaf

Cylchlythyr Gorffennaf

 

Annwyl breswylydd,

 

Dyma fy newyddion misol diweddaraf am fy ngweithgareddau yn y Cynulliad Cenedlaethol ac yn Sir Drefaldwyn.

 

Support for Newtown charity event to open new bypass

The opening of the Newtown bypass should involve a charity event according to Russell George, the AM for Montgomeryshire.

 

The AM says that people have suggested ideas, such as a charity run, or another type of event.

 

Russell George said:

 

Support for improved pedestrian and cycle links for Newtown

The ambition to develop an Active Travel network for pedestrians and cyclists in Newtown, which takes advantage of the opportunity that the Newtown bypass will create for the town, was raised with the First Minister last week by local AM, Russell George.

 

Cylchlythyr Mis Mehefin

Annwyl Breswylydd,

 

Dyma fy newyddion misol diweddaraf am fy ngweithgareddau yn y Cynulliad Cenedlaethol ac yn Sir Drefaldwyn.

 

Y mis hwn, gwelsom gryn newidiadau ar lawr gwlad wrth i garfan newydd o Gynghorwyr gael eu hethol i’n cynrychioli yn Neuadd y Sir.