News

Cylchlythyr Mis Awst

Annwyl breswylydd,

Gweler isod fy niweddariad misol.

 

Mae’r Cynulliad ar ei doriad ar hyn o bryd, felly rwyf wedi bod yn mwynhau ymweld â’r holl wahanol sioeau yn Sir Drefaldwyn ac yn treulio amser yn ymweld â gwahanol sefydliadau.

 

August Newsletter

Dear resident,
 
Please find below my monthly update. 
 
It is recess in the National Assembly at the moment and I’m looking forward to visiting all the different shows around Montgomeryshire and spending time visiting different organisations.
 

Barclays has betrayed Llanidloes 

Barclays has been heavily criticised for showing little regard for communities in North Powys after it emerged that it intends to close its branch in Llanidloes.