Articles

Cylchlythyr mis Ebrill

Cylchlythyr mis Ebrill

 

Annwyl breswylydd,

 

Dyma’r newyddion misol diweddaraf am fy ngweithgareddau yn y Cynulliad Cenedlaethol a Sir Drefaldwyn.

 

Grass Cutting

From: George, Russell (Aelod Cynulliad | Assembly Member)
Sent: 14 March 2017
 

Dear Cllr John

I refer to the very high level of complaints I received last year regarding uncut grass throughout Montgomeryshire. 

February Newsletter

February Newsletter

 

Dear resident,

 

Please find below my monthly newsletter.

 

Cylchlythyr mis Chwefror

Cylchlythyr mis Chwefror

 

Annwyl drigolion,

 

Wele fy nghylchlythyr misol isod.

 

Russell George – Neges Calan 2017

Russell George – Neges Calan 2017

 

Hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd gan obeithio i chi gael Nadolig hwyliog a bendithiol! 

 

Russell George - New Year Message 2017

Russell George - New Year Message 2017

 

I would like to wish you all Happy New Year and hope you had an enjoyable and blessed Christmas!

 

December Newsletter

December Newsletter

 

Russell George AM's monthly update on his work in Montgomeryshire and the Assembly

 

Dear resident,

 

Cylchlythyr Rhagfyr

Cylchlythyr Rhagfyr
 
Newyddion diweddaraf misol Russell George AC am ei waith yn Sir Drefaldwyn a’r Cynulliad