Articles

Cylchlythyr Mis Mehefin

Annwyl Breswylydd,

 

Dyma fy newyddion misol diweddaraf am fy ngweithgareddau yn y Cynulliad Cenedlaethol ac yn Sir Drefaldwyn.

 

Y mis hwn, gwelsom gryn newidiadau ar lawr gwlad wrth i garfan newydd o Gynghorwyr gael eu hethol i’n cynrychioli yn Neuadd y Sir.

Cylchlythyr Mis Mai  

Annwyl breswylydd,
 
Dyma fy niweddariad misol ar fy ngweithgareddau yn y Cynulliad ac yn Sir Drefaldwyn.

May Newsletter

Dear resident, 

Please find below my monthly update on my activities in both the National Assembly and Montgomeryshire. 

April Newsletter

April Newsletter

Dear resident,
 
Please find below my monthly update on my activities in both the National Assembly and Montgomeryshire.

Cylchlythyr mis Ebrill

Cylchlythyr mis Ebrill

 

Annwyl breswylydd,

 

Dyma’r newyddion misol diweddaraf am fy ngweithgareddau yn y Cynulliad Cenedlaethol a Sir Drefaldwyn.

 

Grass Cutting

From: George, Russell (Aelod Cynulliad | Assembly Member)
Sent: 14 March 2017
 

Dear Cllr John

I refer to the very high level of complaints I received last year regarding uncut grass throughout Montgomeryshire. 

February Newsletter

February Newsletter

 

Dear resident,

 

Please find below my monthly newsletter.