News

Support for improved pedestrian and cycle links for Newtown

The ambition to develop an Active Travel network for pedestrians and cyclists in Newtown, which takes advantage of the opportunity that the Newtown bypass will create for the town, was raised with the First Minister last week by local AM, Russell George.

 

Finance Question - Local Authority Assets

Local Authority Assets

 

Russell George

6. Will the Cabinet Secretary make a statement about assets owned by local authorities?

 

Mark Drakeford

Cylchlythyr Mis Mehefin

Annwyl Breswylydd,

 

Dyma fy newyddion misol diweddaraf am fy ngweithgareddau yn y Cynulliad Cenedlaethol ac yn Sir Drefaldwyn.

 

Y mis hwn, gwelsom gryn newidiadau ar lawr gwlad wrth i garfan newydd o Gynghorwyr gael eu hethol i’n cynrychioli yn Neuadd y Sir.