News

Newsletter - April 2019

Dear Resident,

I am involved in many campaigns and community matters. If you would like to be updated on matters not mentioned in this month’s newsletter, please do feel free to contact me.

Newyddion gan Russell George AC - Ebrill 2019

Annwyl Breswylydd,

Rydw i’n cymryd rhan mewn sawl ymgyrch a mater cymunedol. Os ydych chi am dderbyn y newyddion diweddaraf am faterion nad ydyn nhw wedi’u crybwyll yng nghylchlythyr y mis, mae croeso i chi gysylltu â mi.