News

Finance Question - Local Authority Assets

Local Authority Assets

 

Russell George

6. Will the Cabinet Secretary make a statement about assets owned by local authorities?

 

Mark Drakeford

Cylchlythyr Mis Mehefin

Annwyl Breswylydd,

 

Dyma fy newyddion misol diweddaraf am fy ngweithgareddau yn y Cynulliad Cenedlaethol ac yn Sir Drefaldwyn.

 

Y mis hwn, gwelsom gryn newidiadau ar lawr gwlad wrth i garfan newydd o Gynghorwyr gael eu hethol i’n cynrychioli yn Neuadd y Sir.

New Homes & Fibre Broadband

Russell George

 

Cabinet Secretary, will you outline what considerations the Welsh Government has made to ensuring that planning conditions for new homes include a requirement that fibre broadband should be installed?

 

Carl Sargeant