News

Cylchlythyr Mis Awst

Annwyl breswylydd,

Gweler isod fy niweddariad misol.

 

Mae’r Cynulliad ar ei doriad ar hyn o bryd, felly rwyf wedi bod yn mwynhau ymweld â’r holl wahanol sioeau yn Sir Drefaldwyn ac yn treulio amser yn ymweld â gwahanol sefydliadau.