News

Cylchlythyr Mis Mai  

Annwyl breswylydd,
 
Dyma fy niweddariad misol ar fy ngweithgareddau yn y Cynulliad ac yn Sir Drefaldwyn.

May Newsletter

Dear resident, 

Please find below my monthly update on my activities in both the National Assembly and Montgomeryshire. 

April Newsletter

April Newsletter

Dear resident,
 
Please find below my monthly update on my activities in both the National Assembly and Montgomeryshire.