Local News

Cylchlythyr Mis Mehefin

Annwyl Breswylydd,

 

Dyma fy newyddion misol diweddaraf am fy ngweithgareddau yn y Cynulliad Cenedlaethol ac yn Sir Drefaldwyn.

 

Y mis hwn, gwelsom gryn newidiadau ar lawr gwlad wrth i garfan newydd o Gynghorwyr gael eu hethol i’n cynrychioli yn Neuadd y Sir.

April Newsletter

April Newsletter

Dear resident,
 
Please find below my monthly update on my activities in both the National Assembly and Montgomeryshire.

Cylchlythyr mis Ebrill

Cylchlythyr mis Ebrill

 

Annwyl breswylydd,

 

Dyma’r newyddion misol diweddaraf am fy ngweithgareddau yn y Cynulliad Cenedlaethol a Sir Drefaldwyn.