Articles

November Newsletter

November Newsletter

 

Russell George AM's monthly update on his work in Montgomeryshire and the Assembly

 

Dear resident,

 

Cylchlythyr mis Tachwedd

Cylchlythyr mis Tachwedd

 

Diweddariad misol Russell George AC am ei waith yn Sir Drefaldwyn a’r Cynulliad Cenedlaethol

 

Annwyl breswylydd,

 

 

Cylchlythyr mis Hydref

Diweddariad misol Russell George AC am ei waith yn Sir Drefaldwyn a’r Cynulliad Cenedlaethol

 

Annwyl breswylydd,

 

Dyma fy niweddariad misol am fy ngwaith yn Sir Drefaldwyn a’r Cynulliad.

 

October Newsletter

Dear resident,
 
Please find below my monthly update on my work in Montgomeryshire and the Assembly.
 
This month, I have been getting to grips with my new role, chairing the influential National Assembly Committee on Economy, Infrastructure & Skills.
 

Cylchlythyr mis Awst

Annwyl drigolyn,

 

Rwyf wedi cynnwys nifer o bynciau isod i roi manylion y materion rwyf wedi bod ynghlwm â nhw’n ddiweddar i chi a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ambell i bwnc.