Articles

Cylchlythyr mis Awst

Annwyl drigolyn,

 

Rwyf wedi cynnwys nifer o bynciau isod i roi manylion y materion rwyf wedi bod ynghlwm â nhw’n ddiweddar i chi a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ambell i bwnc.

 

August Newsletter

Dear resident,

 

I have included a number of topics below to update you on the various issues which I have been involved with recently and areas I want to update you on.

 

July Newsletter

Russell George AM's monthly update on his work in Montgomeryshire and the Assembly

Cylchlythyr Gorffennaf

Diweddariad misol Russell George AC ar ei waith yn Sir Drefaldwyn ac yn y Cynulliad

June Newsletter

Russell George AM's monthly update on his work in Montgomeryshire and the Assembly

Cylchlythyr Mis Mehefin

Newyddion diweddaraf misol Russell George AC am ei waith yn Sir Drefaldwyn a’r Cynulliad