Articles

Cylchlythyr Mis Awst

Annwyl breswylydd,

Gweler isod fy niweddariad misol.

 

Mae’r Cynulliad ar ei doriad ar hyn o bryd, felly rwyf wedi bod yn mwynhau ymweld â’r holl wahanol sioeau yn Sir Drefaldwyn ac yn treulio amser yn ymweld â gwahanol sefydliadau.

 

August Newsletter

Dear resident,
 
Please find below my monthly update. 
 
It is recess in the National Assembly at the moment and I’m looking forward to visiting all the different shows around Montgomeryshire and spending time visiting different organisations.
 

Cylchlythyr Gorffennaf

Cylchlythyr Gorffennaf

 

Annwyl breswylydd,

 

Dyma fy newyddion misol diweddaraf am fy ngweithgareddau yn y Cynulliad Cenedlaethol ac yn Sir Drefaldwyn.

 

Cylchlythyr Mis Mehefin

Annwyl Breswylydd,

 

Dyma fy newyddion misol diweddaraf am fy ngweithgareddau yn y Cynulliad Cenedlaethol ac yn Sir Drefaldwyn.

 

Y mis hwn, gwelsom gryn newidiadau ar lawr gwlad wrth i garfan newydd o Gynghorwyr gael eu hethol i’n cynrychioli yn Neuadd y Sir.

Cylchlythyr Mis Mai  

Annwyl breswylydd,
 
Dyma fy niweddariad misol ar fy ngweithgareddau yn y Cynulliad ac yn Sir Drefaldwyn.

May Newsletter

Dear resident, 

Please find below my monthly update on my activities in both the National Assembly and Montgomeryshire. 

April Newsletter

April Newsletter

Dear resident,
 
Please find below my monthly update on my activities in both the National Assembly and Montgomeryshire.